Kontakt

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - SOCHACZEW Sp z o.o.

ul. Rozlazłowska 7
96-500 Sochaczew

tel. 46 862 82 30
fax. 22 112 12 40

www.zwik-sochaczew.pl

Jednostka Realizująca Projekt

Magdalena Kaczorowska - Kierownik JRP / Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu /DMAO/
tel. 46 862 82 30 wew. 24
e-mail: magdalena.kaczorowska@zwik.sochaczew.pl

Marta Pawelak - Inspektor ds. biurowo-administracyjnych
tel. 46 862 82 30 wew. 23
e-mail: marta.pawelak@zwik.sochaczew.pl

Katarzyna Zydlewska - Specjalista ds. finansowych i raportowania JRP
tel. 46 862 82 30 wew. 35
e-mail: katarzyna.zydlewska@zwik.sochaczew.pl

Monika Wojciechowska - St. Specjalista ds Technicznych JRP i Zamówień Publicznych
tel. 46 862 82 30 wew. 34
e-mail: monika.wojciechowska@zwik.sochaczew.pl